STG-01 UNIVERSAL Universāla polimēru bāzes špaktele

STG-01 UNIVERSAL Universāla polimēru bāzes špaktele

Universāla polimēru bāzes špaktele ar dolomīta pildvielu

• Baltā krāsā.
• Iekšdarbiem, sausās iekštelpās.
• Gatava lietošanai.
• Vidēji graudaina, izturīga, ar dolomīta pildvielu.
• Špaktelēšanai plānā un vidēji biezā kārtā.
• Kārtas biezums: līdz 4 mm.
• Laba saķere ar virsmu.
• Viegli klājama, izlīdzināma, slīpējama.
• Ātri žūstoša, plastiska, žūstot neplaisā.
• Piemērota plaisu aizpildīšanai un nelīdzenu virsmu špaktelēšanai.
• Ar vāji izteiktu, specifisku smaržu.
• Zema ūdens uzsūktspēja.


Mērķis:

Izmanto ēku iekšsienu un griestu apdares darbiem. Paredzēta cementa plākšņu, ģipškartona, apmestu, betona un citu minerālmateriālu virsmu izlīdzināšanai ēku iekštelpās pirms krāsošanas ar ūdens dispersijas krāsām vai tapešu līmēšanas. Ieteicama pirmajai izlīdzinošajai kārtai, apmetuma plaisu aizpildīšanai un nelīdzenu virsmu špaktelēšanai. Noslēguma kārtai vai, lai iegūtu īpaši līdzenu virsmu, ieteicams izmantot smalkgraudaino polimēru bāzes špakteli ar marmora pildvielu STG-02 FINISH.

Pamata sagatavošana, darba gaita:

Apstrādājamajai virsmai ir jābūt tīrai, stingrai un sausai. Saķeri mazinošas daļiņas vai tādas daļiņas, kas nav noturīgas, ir atdalījušās (tauki, smērvielas, putekļi, līmes un javas daļiņas, veca atlupusi krāsa...) ir jālikvidē. Pirms špaktelēšanas sagatavoto virsmu gruntēt ar dziļās iedarbības grunti ST 7.01 Base primer. Pamata un vides temperatūra darba un žūšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C. Pirms darba sākšanas viegli izmaisīt. Špakteli klāt manuāli (ar špakteļlāpstiņu) vai mehanizēti 0,2 – 4 mm biezā kārtā un izlīdzināt. Špaktelētās virsmas koriģēšanai izmantot slīppapīru vai abrazīvu slīpēšanas lenti Nr. 180-240, noslēguma kārtai – Nr. 60-80. Ja nepieciešams, virsmu atkārtoti drīkst špaktelēt tikai tad, kad pirmā špakteles kārta ir pilnībā nožuvusi. Starp špakteles kārtām (ja špaktelētā virsma tika slīpēta), pirms krāsošanas virsmu gruntēt ar ST 7.01 Base primer. Pēc darba pabeigšanas no darbarīkiem notīriet špakteles daļiņas un nomazgājiet tos ar ūdeni.

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: Uzglabāt sausā vietā, slēgtā iepakojumā. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra: no +5 ºC līdz +30 ºC.

Apkārtējās vides un darba aizsardzība: Utilizēt saskaņā ar vietējiem spēkā esošajiem apsaimniekošanas noteikumiem. Atkritumus nenopludināt ūdenstilpnēs, kanalizācijā, gruntī. Izmantot ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. SARGĀT NO BĒRNIEM!

Detalizēta informācija par produktu: www.stimelit.eu

Ja rodas neskaidrības, vērsieties pie „STIMELIT” pārstāvjiem, Info@stimelit.lt vai zvaniet uz informatīvo tālruni +370 691 69309

Standarts   LST1519:2011
Patēriņš   ~1,6kg/1mm/1m²
Kārtas biezums   līdz 4 mm
Darba un pamata temperatūra   +5ºC+25ºC
Žūšanas ilgums   0,5 mm/līdz 2,5 stundām (23 ºC līdz 50% RH)
Var slīpēt   pēc 2,5-3 stundām
Krāsa   Balta
Pildviela   dolomīts
Pildvielas frakcija   līdz 0,08 mm
Saistviela   stirola-akrila kopolimēra latekss
Šķīdinātājs   ūdens
PH   8,5-9,5
Blīvums   1,65-1,75 g/cm3
Iepakojums   5 kg, 8 kg, 16 kg, 28 kg spaiņi
Glabāšanas laiks   24 mēneši
Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra   +5 ºC līdz +30 ºC