PortlandCEMENT

PortlandCEMENT

• Markė CEMI42,5R
• Aukščiausios rūšies
• Aukšti darbiniai parametrai.
• Be šarmų
• Betonui ir gelžbetoniui gaminti.
• Statybiniams skiediniams gaminti.
• Naudojamas rankiniu, mašininiu būdu.
• Išorės ir vidaus darbams.
• Atsparus vandeniui ir šalčiui


PortlandCement – tai hidraulinė rišamoji medžiaga, naudojama skiediniams ir betonui  paruošti.

Vanduo turi būti švarus.
Supilti cementą, smėlį ir žvyrą į besisukančią maišyklę. Po to pilti vandenį, kol pasiekiama reikiama konsistencija. Maišyti nemažiau 1,5 min.
Atsargumo priemonės
Medžiaga yra šarminė, todėl venkite ją įkvėpti ir stenkitės, kad ji nepatektų ant odos ar į akis. Stenkitės nesukelti dulkių. Patekus medžiagai į akis gausiai praplaukite jas vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Laikantis toliau nurodytų sandėliavimo sąlygų, Cr (VI) koncentracija 2 mėnesius nuo išfasavimo datos išsilaiko mažesnė, kaip 0,0002%.
Sandėliavimas
Medžiaga turi būti sandėliuojama uždarose, apsaugotose nuo drėgmės patalpose.

Standartas   LST EN 413-1:2011
Markė   CEMI42,5R
Reikalavimai pagal EN 413-1 EN 197-1:
Atsparumas gniuždymui po 2 parų   ≥20 Mpa
Atsparumas gniuždymui po 28 parų   ≥42,5 Mpa ≤62,5 Mpa
Faktinės reikšmės per 12 mėn. 2013 m.    
Atsparumas gniuždymui po 2 parų   24,7Mpa
Atsparumas gniuždymui po 28 parų   56,8Mpa
Tipas   -
Degumo klasė   A1fl 
Frakcija   0-0,2mm
Atsparumas šalčiui   -
Darbo ir pagrindo temperatūra    +5ºC-+25ºC
Vandenyje tirpaus chromo (VI) koncentracija   ≤0.0002%
Spalva   Pilka
Pakuotė   35kg, 5kg
Sandėliavimo laikas   2 mėn