INTERIOR CERAMIC Visiškai matiniai lubų ir sienų dažai

INTERIOR CERAMIC Visiškai matiniai lubų ir sienų dažai

Visiškai matiniai lubų ir sienų dažai. 

  • Baltos spalvos, tonuojami.
  • Sienoms, luboms.
  • Vidaus darbams.
  • Sausoms patalpoms.
  • Puikiai dengiantys, gerai susiliejantys
  • Nepavojingi aplinkai ir žmogaus sveikatai.
  • Atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonių tirpalų statiniam poveikiui.
  • Atsparūs drėgnajam šveitimui, valymo bei dezinfekavimo priemonių poveikiui.
  • Padidinto dengiamumo.
  • Nestipraus, specifinio kvapo.

Paskirtis:

Aukštos kokybės vandens pagrindu dispersiniai dažai vidaus darbams pasižymi geromis dengiamumo savybėmis, gerai susiliejantys, nepavojingi aplinkai ir žmogaus sveikatai, sudėtyje neturi skiediklio. Dažų plėvelė laidi vandens garams. Dažų sudėtyje yra keramikos priedų bei silikoninių dervų, gerinančių garų pralaidumą, atsparumą šlapiam šveitimui (1 klasė), valymo bei dezinfekavimo priemonių poveikį. Dažai pasižymi vandenį atstumiančiomis savybėmis, todėl neįsigeria purvo ir lengviau valyti nepažeidžiant dažyto paviršiaus struktūros.  Naudojami sausose patalpose sienų ir lubų dažymui su padidinta eksploatacine apkrova (koridoriuje, svetainėje, vaikų kambaryje, administracinėse ir sandėliavimo patalpose, mokyklose ir kitose viešose patalpose). Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba tonuoti pasteliniais atspalviais. Skirti naujiems ir anksčiau dažytiems paviršiams (cementinėms plokštėms, OSB, gipso kartono, tinkuotų, betoninių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plytų mūro ir kitiems mineraliniams pagrindams).  

Pagrindo paruošimas, darbo eiga: Dažomas paviršius turi būti švarūs, tvirtas ir sausas. Sukibimą mažinančios, netvirtos, atsilupančios medžiagos ( riebalai, tepalai, dulkės, klijų bei  skiedinio likučiai, seni besilupantys dažai...) turi būti pašalinti. Senų dažų likučius nuvalykite, ypatingai gerai nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgius paviršius pašlifuokite iki matiškumo. Paviršiaus nelygumus užglaistykite STIMELIT  glaistu laikantis rekomendacijų nurodytų ant įpakavimo. Prieš dažymą paruoštą paviršių gruntuoti gilaus skverbimosi gruntu  ST 7.04 Pre paint primer. Dažymo darbus rekomenduojama pradėti po 6-8 valandų, visiškai išdžiūvus gruntui.  Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +10°C iki +30 °C (rekomenduojama +20 °C)  oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.

 Dažydami venkite tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, staigių temperatūros svyravimų. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite ir jeigu reikia pirmam sluoksniui atskieskite vandeniu iki 10% tūrio. Galutiniam, baigiamajam sluoksniui naudokite neskiestus dažus. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį dažų visam pasirinktam plotui. Po  darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

Po 28 parų nudažytas paviršius galutinai sutvirtėja ir jį galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba  kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valykite silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, perplaukite vandeniu. Tuo atveju, jei reikia paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas  drėgna šluoste.

 

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: Laikyti sausoje vietoje, uždaroje pakuotėje, saugant nuo šalčio,  tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo/ transportavimo temperatūra +5ºC+30ºC.

 

Aplinkos ir darbo sauga: Utilizuoti pagal vietines galiojančias tvarkymo taisykles. Atliekų nepilti į vandens telkinius, kanalizaciją, gruntą. Naudokite odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją. SAUGOKITE NUO VAIKŲ!

EUH208 – Sudėtyje yra 2-metil-2H-izotiazol-3-ono; reakcijos produkto: 5-chloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EC Nr. 247-500-7] / 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EC Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzizotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. 

 

Išsami informacija apie produktą www.stimelit.eu

Atsiradus neaiškumams kreiptis į STIMELIT atstovus, Info@stimelit.lt arba INFOLINIJA  +370 691 69309

Standartas   LST EN 13300:2001
Atsparumas šlapiam šveitimui (LST EN 13300+AC:2004)   1-ą klasę (<5 µm)
Kontrasto koeficijentas 8 m²/l sklaidai   98,6%
Tankis (LST EN ISO 6504-3:2007)   ~1,5 g/ml (20 ±0,5 ºC)
Džiūvimo trukmė (LST EN ISO 9117-3:2010)   40min (20 ºC 50% RH )
Nelakiųjų medžiagų kiekis (LST EN ISO 3251:2008)   ≥60%
Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC)   <30 g/l
Spalva   balta arba tonuota
Blizgumo laipsnis   visiškai matiniai (85° – 1,0 - 1,5)
Išeiga dažant 1 kartą   ~ 8-10 m²/l
Darbo ir pagrindo temperatūra   +10ºC+30ºC
Rišiklis   kopolimero dispersija
Skiediklis   Vanduo
PH   8,0-9,0
Pakuotė   2,5l, 5l, 10l kibirai
Sandėliavimo laikas   24mėn
Sandėliavimo/ transportavimo temperatūra   +5ºC+30ºC