STG-04 MICRO LIGHT FINISH Smulkus lengvas polimerinis glaistas

STG-04 MICRO LIGHT FINISH Smulkus lengvas polimerinis glaistas

Smulkus lengvas polimerinis glaistas

• Baltos spalvos.
• Vidaus darbams.
• Paruoštas naudojimui.
• Smulkaus grūdėtumo, tvirtas.
• Baigiamajam glaistymui, plonu sluoksniu, idealiam paviršiui išgauti .
• Sluoksnio storis 0,1- 5 mm.
• Gerai sukimbantis su paviršiumi.
• Lengvai tepamas, išlyginamas, šlifuojamas.
• Greitai džiūstantis, nesitraukia ir nesutrūkinėja.
• Tinko įtrūkimams užtaisyti ir nelygiems paviršiams užglaistyti.
• Nestipraus, specifinio kvapo.
• Mažai sugeriantis vandenį.

Paskirtis:

Naudojamas pastatų vidaus sienų ir lubų apdailos darbams. Skirtas cementinėms plokštėms, gipso kartono, tinkuotų, betoninių ir kitų mineralinių paviršių išlyginimui pastatų viduje prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais ar tapetavimą. Rekomenduojamas  baigiamajam sluoksniui arba itin lygiam paviršiui  išgauti. Išlyginamajam sluoksniui, tinko įtrūkimams užtaisyti ir nelygiems paviršiams užglaistyti. 

Pagrindo paruošimas, darbo eiga:

Glaistomas paviršius turi būti švarūs, tvirtas ir sausas. Sukibimą mažinančios, netvirtos, atsilupančios medžiagos (riebalai, tepalai, dulkės, klijų bei  skiedinio likučiai, seni ir besilupantys dažai...) turi būti pašalinti. Pelėsinių grybų, samanų, teršalais užteršti paviršiai nuvalomi specialiomis valymo priemonemis.  Prieš glaistymą  paruoštą  paviršių gruntuoti gilaus skverbimosi gruntu  ST 7.01 Base primer. Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Prieš pradedant dirbti lengvai išmaišyti. Glaistą tepti rankiniu būdu (glaistyklė, mentelė) arba mechanizuotai 0,1 – 5 mm sluoksniu ir išlyginti. Esant reikalui pakartotinai glaistyti  galima tik visiškai išdžiūvus pirmajam glaisto sluoksniui. Glaistyto paviršiaus koregavimui naudoti švitrinį popierių arba abrazyvinį švitrinį tinklelį Nr.180-220.Tarp glaistomų sluoksnių (jei glaistytas paviršius buvo šlifuojamas), prieš dažymą,rekomenduojama paviršių  gruntuoti ST 7.04 Pre paint primer. Po  darbų nuo darbo įrankių nuvalykite glaisto likučius ir išplaukite vandeniu.

 

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: Laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje, saugant nuo šalčio,  tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo/ transportavimo temperatūra +5ºC+30ºC.

 

Aplinkos ir darbo sauga: Utilizuoti pagal vietines galiojančias tvarkymo taisykles. Atliekų nepilti į vandens telkinius, kanalizaciją, gruntą. Naudoti odos, akių ir kvepavimo takų apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. SAUGOKITE NUO VAIKŲ! EUH208: Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas.

 

 

Išsami informacija apie produktą www.stimelit.eu

Atsiradus neaiškumams kreiptis į STIMELIT atstovus. Info@stimelit.lt arba INFOLINIJA  +370 691 69309

 
Standartas   LST1519:2011; LST EN 13963-2A
Išeiga   ~1kg/1mm/1m²
Sluoksnio storis   iki 5mm
Darbo ir pagrindo temperatūra   +5ºC+25ºC
Džiūvimo trukmė   0,5 mm/ iki 2,5 val. (23 ºC 50% RH )
Galima šlifuoti   po 2,5-3 val.
Spalva   Balta
Užpildo frakcija   iki 0,0045mm
Rišiklis   Stireno akrilo kopolimero lateksas
Skiediklis   Vanduo
PH   8,0-9,0
Tankis   ~1,0-1,1 g/cm3
Pakuotė   5kg, 10kg, 20kg kibirai
Lakiųjų organinių junginių kiekis   (LOJ)< 30 g/l 
Sandėliavimo laikas   24mėn
Sandėliavimo/ transportavimo temperatūra   +5ºC+30ºC