STG-06 DRYWALL JOINT FILLER Gipskartonio plokščių siūlių pildymo ir armavimo glaistas

STG-06 DRYWALL JOINT FILLER Gipskartonio plokščių siūlių pildymo ir armavimo glaistas

Gipskartonio plokščių siūlių pildymo ir armavimo glaistas
 • Baltos spalvos.
 • Vidaus darbams, sausoms patalpoms.
 • Paruoštas naudojimui.
 • Vidutinio grūdėtumo, tvirtas.
 • Glaistymui plono ir vidutinio storio sluoksniu.
 • Gerai sukimbantis su paviršiumi.
 • Lengvai tepamas, išlyginamas, šlifuojamas.
 • Greitai džiūstantis, nesitraukia ir nesutrūkinėja.
 • Tinko įtrūkimams užtaisyti ir nelygiems paviršiams užglaistyti.
 • Nestipraus, specifinio kvapo.
 • Mažai sugeriantis vandenį.

Paskirtis

Naudojamas pastatų vidaus sienų ir lubų gipso kartono plokščių siūlių pildymui. Skirtas siūlės armavimo juostų ir metalinių apdailos kampų tvirtinimui. Tinkuotų, betoninių ir kitų mineralinių paviršių išlyginimui pastatų viduje prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais ar tapetavimą. Baigiamajam sluoksniui arba itin lygiam paviršiui išgauti, rekomenduojamas smulkiagrūdis polimerinis glaistas STG-02 FINISH arba STG-04 MICRO LIGHT FINISH.

Pagrindo paruošimas, darbo eiga

Glaistomas paviršius turi būti švarus, tvirtas ir sausas. Sukibimą mažinančios, netvirtos, atsilupančios medžiagos (riebalai, tepalai, dulkės, klijų ir skiedinio likučiai, seni besilupantys dažai ir t. t.) turi būti pašalinti. Pelėsiniais grybais, samanomis, teršalais užteršti paviršiai nuvalomi specialiosiomis valymo priemonėmis. Prieš glaistymą paruoštą paviršių gruntuoti gilaus skverbimosi gruntu ST 7.01 Base primer. Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5 °C. Prieš pradedant dirbti lengvai išmaišyti. Glaistą tepti rankiniu būdu (glaistykle, mentele) arba mechanizuotai 0,2–4mm sluoksniu. Siaura plienine glaistykle pripildykite glaistu siūlę ir tvirtai prispauskite armavimo juostą prie glaisto pašalindami glaisto likučius. Plačia plienine glaistykle išlyginkite siūlę tepdami glaistą ant sutvirtinimo juostos. Glaistyto paviršiaus koregavimui naudoti švitrinį popierių arba abrazyvinį švitrinį tinklelį Nr.60-80. Esant reikalui, pakartotinai glaistyti galima tik visiškai išdžiūvus pirmajam glaisto sluoksniui. Tarp glaistomų sluoksnių (jei glaistytas paviršius buvo šlifuojamas), prieš dažymą, rekomenduojama paviršių gruntuoti ST 7.04 Pre paint primer. Po darbų nuo darbo įrankių nuvalykite glaisto likučius ir išplaukite vandeniu.

 

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje, uždaroje pakuotėje, saugant nuo šalčio, tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo / transportavimo temperatūra +5 ºC+30 ºC.

 

Aplinkos ir darbo sauga: utilizuoti pagal vietos galiojančias tvarkymo taisykles. Atliekų nepilti į vandens telkinius, kanalizaciją, gruntą. Naudoti odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. SAUGOKITE NUO VAIKŲ! EUH208: gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas.

 

Išsami informacija apie gaminį www.stimelit.eu

Atsiradus neaiškumams, kreiptis į STIMELIT atstovus, Info@stimelit.lt arba INFOLINIJA +370 691 69309

Standartas   LST EN 13963:2014-3A
Išeiga siūlės pildymui   ~0,3 kg/1 m
Išeiga ištisiniam glaistymui   ~1,6 kg/1 mm/1 m²
Sluoksnio storis   iki 4 mm
Darbo ir pagrindo temperatūra   +5ºC+25ºC
Džiūvimo trukmė   0,5 mm/ iki 2,5 val. (23 ºC 50 % RH )
Galima šlifuoti   po 2,5–3 val.
Spalva   Balta
Užpildo frakcija   iki 0,015 mm
Rišiklis   Stireno akrilo kopolimero lateksas
Skiediklis   Vanduo
PH   8,0–9,0
Tankis   ~1,65-1,7 g/cm3
Pakuotė   5 kg, 16 kg kibirai
Lakiųjų organinių junginių kiekis   (LOJ)< 30 g/l 
Sandėliavimo laikas   24mėn
Sandėliavimo/transportavimo temperatūra   +5ºC+30ºC