ST 7.03 BETONKONTAKT Kontaktinis gruntas mažo įgeriamumo pagrindams su kvarco užpildu

ST 7.03 BETONKONTAKT Kontaktinis gruntas mažo įgeriamumo pagrindams su kvarco užpildu

Kontaktinis gruntas mažo įgeriamumo pagrindams su kvarco užpildu

  • Rausvos spalvos.
  • Su kvarcinio smėlio užpildu.
  • Vidaus  darbams.
  • Paruoštas naudojimui.
  • Sutvirtina paviršių.
  • Gerai sukimbantis su paviršiumi.
  • Lengvai tepamas, purškiamas.
  • Suvienodina pagrindo  įgeriamumą.
  • Greitai džiūstantis.
  • Nestipraus, specifinio kvapo.
 
 

Paskirtis: STIMELIT ST 7.03 BETONKONTAKT skirtas tankiems, mažo įgeriamumo mineraliniams paviršiams (OSB plokščių, betono, cemento, gelžbetonio ir kt.) gruntuoti, pagrindo sugėrimo savybėms išlyginti. Gruntas  sutvirtina paviršius, padidina sukibimo stiprumą bei suvienodina pagrindo  įgeriamumą. Naudojamas  pagrindų gruntavimui prieš tinkavimą, glaistymą, plytelių klijavimą. Skirtas naudoti pastato viduje.

Pagrindo paruošimas, darbo eiga: Naudoti neskiestą, esant temperatūrai  nuo +5° iki +25° C. Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, nuvalytas nuo dulkių, riebalų, senų dažų likučių, nuimtas netvirtas tinkas. Lygius, blizgius ir tankius paviršius prieš gruntavimą pašiurkštinti. Prieš naudojimą gruntą reikia gerai išmaišyti. Darbo metu reikia vengti tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, staigių temperatūros svyravimų, lietaus. Gruntas gali būti tepamas rankiniu būdu  šepečiu ar voleliu, arba  purškiamas tolygiu sluoksniu. Rekomenduojama gruntuoti du kartus prieš tai isitikinus kad pirmas sluoksnis visiškai išdžiuvo. 

 

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: Laikyti sausoje vietoje, uždaroje pakuotėje, saugant nuo šalčio,  tiesioginių saulės spindulių. Jeigu gruntas buvo užšalęs, naudojimui nebetinka.

 

Aplinkos ir darbo sauga: Utilizuoti pagal vietines galiojančias tvarkymo taisykles. Atliekas nepilti į vandens telkinius, kanalizaciją, gruntą. Naudokite odos, akių ir kvepavimo takų apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės pas gydytoją. SAUGOKITE NUO VAIKŲ! 

 

EUH208: Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas.

 

Išsami informacija apie produktą www.stimelit.eu

Atsiradus neaiškumams kreiptis pas STIMELIT atstovus, Info@stimelit.lt arba INFOLINIJA  +370 691 69309

Išeiga ~0,25 kg/m²
Darbo ir pagrindo temperatūra +5ºC+25ºC
Džiūvimo trukmė iki 0,5 val. (23ºC)
Sukibimo su pagrindu stipris po 7 parų (23±2) ºC ≥ 1,5 N/mm²
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) < 30 g/l
Spalva Balta
Rišiklis Stireno akrilo kopolimero lateksas
Skiediklis Vanduo
Pakuotė 5kg, 15kg, 25kg kibirai
Sandėliavimo laikas 24mėn
Sandėliavimo/ transportavimo temperatūra +5ºC+30ºC