ST7.04 PRE PAINT PRIMER Nelašantis padidinto skvarbumo gruntas

ST7.04 PRE PAINT PRIMER Nelašantis padidinto skvarbumo gruntas

Nelašantis padidinto skvarbumo gruntas

 • Bespalvis.
 • Lauko ir vidaus darbams.
 • Paruoštas naudoti.
 • Sutvirtina paviršių.
 • Dirbant nelaša ir nesitaško.
 • Gerai sukimba su paviršiumi.
 • Lengvai tepamas, purškiamas.
 • Suvienodina pagrindo įgertį.
 • Išdžiūvęs nesudaro blizgios plėvelės.
 • Greitai džiūsta.
 • Nestipraus, specifinio kvapo.

Paskirtis: STIMELIT ST 7.04 PRE PAINT PRIMER skirtas silpniems išsitrinantiems pagrindams, stipriai ir netolygiai drėgmę įgeriantiems paviršiams (gipso, gipskartonio plokščių, betono, cemento, cemento ir kalkių, dujų silikato ir kt.) gruntuoti, pagrindo sugėrimo savybėms išlyginti. Dirbant gruntas nesitaško ir esant pertekliui nevarva, todėl galima lengvai voleliu surinkti perteklių nuo gruntuojamo paviršiaus. Išdžiūvęs nesudaro blizgios plėvelės. Rekomenduojamas baigiamajam gruntavimui prieš atliekant dažymo darbus. Padidinto skvarbumo gruntas giliai įsiskverbia į akytus ir sausus pagrindus, sutvirtina paviršius, padidina sukibimo stiprumą, sumažina ir suvienodina pagrindo įgertį. Juo gruntuojami pagrindai, kurie bus tinkuojami, glaistomi, dažomi ir ant kurių bus klijuojami tapetai. Skirtas naudoti pastato viduje ir išorėje. 

Pagrindo paruošimas, darbo eiga: naudoti neskiestą, esant nuo +5 ° C iki +25 °C temperatūrai. Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, ant jo negali būti senų dažų likučių, pašalintas netvirtas tinkas. Prieš pradedant naudoti gruntą reikia gerai išmaišyti. Dirbant reikia vengti tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, staigių temperatūros svyravimų, lietaus. Gruntas gali būti tepamas rankiniu būdu šepečiu ar voleliu arba purškiamas tolygiu sluoksniu. Stipriai drėgmę sugeriančius paviršius rekomenduojama gruntuoti du kartus. 

 

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje saugant nuo šalčio, tiesioginių saulės spindulių. Užšalusio grunto nebegalima naudoti. 

 

Aplinkos ir darbo sauga: utilizuoti pagal vietines galiojančias tvarkymo taisykles. Atliekų nepilti į vandens telkinius, kanalizaciją, gruntą. Naudoti odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones. Patekus į akis, iškart nuplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. SAUGOKITE NUO VAIKŲ! EUH208: gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas.

 

Išsami informacija apie gaminį www.stimelit.eu

Atsiradus neaiškumų kreiptis į STIMELIT atstovus, Info@stimelit.lt arba INFOLINIJA +370 691 69 309

Išeiga   ~0,1-0,2 kg/m²
Dsarbo ir pagrindo temperatūra   nuo +5 ºC iki +25 ºC
Džiūvimo trukmė   iki 0,5 val. (23 ºC 50% RH)
Spalva   Bespalvė
Rišiklis   Stireno akrilo kopolimero lateksas
Skiediklis   Vanduo

Pakuotė

  1l, 5l, 10l plastikiniai bakeliai

Lakiųjų organinių junginių kiekis

  (LOJ)< 30 g/l 
Sandėliavimo laikas   24 mėn 
Sandėliavimo ir transportavimo temperatūra   +5ºC+30ºC