ST4.01 HYDROSTOP Hidroizolācijas mastika ārējās un iekšējās apdares darbiem

ST4.01 HYDROSTOP Hidroizolācijas mastika ārējās un iekšējās apdares darbiem

Hidroizolācijas mastika ārējās un iekšējās apdares darbiem.

  • Viendabīga pasta zilā krāsā.
  • Ārējās un iekšējās apdares darbiem, apsildāmām grīdām.
  • Gatava lietošanai.
  • Hidrofobizējoša.
  • Spēcīga saķere ar virsmu.
  • Viegli uzklājama.
  • Ātri žūstoša.
  • Ar vāju, specifisku smaržu, nav toksiska, nesatur organiskos atšķaidītājus.
  • Pastiprināta ar stiegrojošu šķiedru.
  • Izturīga pret deformāciju, elastīga.
 

Izmantošana STIMELIT ST 4.01 HYDROSTOP – vienkomponenta polimēra hidroizolācijas mastika, kas ir paredzēta ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu izveidei, kurus ekspluatē periodiska ūdens spiediena apstākļos, pamatnes (izolācijas) aizsardzībai pret mitrumu ēku iekštelpās un ārpusē, pastāvīgi slapjās vai mitrās telpās, privātajā un rūpnieciskajā būvniecībā. Izmanto hidroizolācijas izveidei uz betona, apmestām, ģipša virsmām, ģipškartona, OSB plātnēm zem keramiskajām flīzēm un citiem apdares materiāliem, ko ekspluatē periodiska ūdens spiediena apstākļos (dušās, vannas istabās, virtuvēs, veļas mazgātavās, uz terasēm, balkoniem u. c.). Piemērota apsildāmai grīdai. Neuzklāt kā pēdējo slāni, aizsargāt no mehāniskas un ultravioleto staru iedarbības.

Pamatnes sagatavošana, darbu gaita: lietot neatšķaidītu no +5 līdz +25°C temperatūrā. Pamatnei ir jābūt stingrai, sausai, tīrai, bez putekļiem, taukiem, vecās krāsas, līmes un neizturīga apmetuma paliekām. Jāaizvāc neizturīgās, birstošās virsmas daļas. Uz atkārtoti betonētām virsmām darbus var veikt ne agrāk kā pēc 14 dienām (23°C). Pirms hidroizolācijas uzklāšanas pamatne ir jāapstrādā ar grunti ST7.01 Base primer. Pirms lietošanas mastika ir jāsamaisa. Darba laikā nepieļaujiet tiešu saules staru, caurvēju, strauju temperatūras maiņu, lietus iedarbību. Hidroizolāciju uzklāj manuāli ar otu, rullīti vai izsmidzina. Darbu sāciet stūros un dažādās virsmu salaides vietās, hidroizolāciju uzklājot uz pamatnes un iespiežot tajā stiegrojuma lenti. Pamatnes maksimālas aizsardzības nodrošināšanai hidroizolācija ir jāuzklāj divos slāņos, kuru kopējais biezums ir 1,0‒1,5 mm. Darbā ar materiālu ievērojiet krusteniskās uzklāšanas noteikumus (t. i., instrumenta kustības virzienam katra nākamā slāņa uzklāšanā ir jābūt perpendikulāri iepriekšējā slāņa uzklāšanas virzienam). Normālos apstākļos +23°С temperatūrā otro hidroizolācijas slāni ieteicams uzklāt ~ 2‒3 stundas pēc pirmā slāņa daļējas izžūšanas. Turklāt pirmajam hidroizolācijas slānim ir jābūt nedaudz mitram.

 

Maisījuma patēriņš ir atkarīgs no pamatnes nelīdzenuma, uzklāšanas paņēmiena un darbu veicošā meistara iemaņām. Tehniskie dati ir norādīti atbilstoši standarta apstākļiem +20±2°С temperatūrā pie relatīvā mitruma 55±5%. Citos apstākļos maisījuma īpašības var mainīties. Augstā temperatūrā, vējā, tiešos saules staros utt. maisījuma kalpošanas, korekcijas un izmantošanas laiks var būtiski mazināties. Zemā temperatūrā, paaugstinātā mitrumā un pārāk biezam slānim palielinās žūšanas laiks. Ražotājs neatbild par maisījuma nepareizu izmantošanu vai tā izmantošanu nolūkiem un apstākļos, kas nav paredzēti šajā instrukcijā.

 

Ieteikumi. Darbi ir jāveic sausos apstākļos, pamatnes temperatūrai ir jābūt no +5 līdz +30°C pie relatīvā gaisa mitruma ≤ 80%. Visi tehniskajā aprakstā norādītie kvalitātes rādītāji un ieteikumi ir spēkā +23°C vides temperatūrā. Citos apstākļos var mainīties hidroizolācijas žūšanas laiks, kā arī tās gatavības laiks flīžu likšanai. UZMANĪBU! Šīs instrukcijas norādījumu neizpilde vai darbu veikšana temperatūrā, kas pārsniedz norādīto temperatūras diapazonu, var pasliktināt izžuvušās hidroizolācijas fizikālās un mehāniskās īpašības un izraisīt plaisāšanu.

 

Uzglabāšanas un transportēšanas apstākļi: uzglabāt sausā vietā, slēgtā rūpnīcas iepakojumā, nepakļaut aukstuma un tiešu saules staru iedarbībai. NEPIEĻAUT SASALŠANU! Nedrīkst lietot sasalušu hidroizolāciju. 

 

Vides un darba aizsardzība: utilizēšana veicama, ievērojot vietējos utilizācijas noteikumus. Nav pieļaujama atkritumu izmešana ūdenstilpēs, kanalizācijā, augsnē. Lietojiet ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus. Ja iekļūst acīs, nekavējoties izskalojiet ar lielu ūdens daudzumu un vērsieties pie ārsta. UZGLABĀJIET BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ!

 

Sīka informācija par izstrādājumu www.stimelit.eu.

Ja rodas jautājumi, vērsieties pie STIMELIT pārstāvjiem: Info@stimelit.lt vai INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS +370 691 69309.

 

Patēriņš, uzklājot divus slāņus

  ~0,8 kg/m²

Darba temperatūra un pamatnes temperatūra

  +5˚C +25˚C

Žūšanas laiks starp slāņu uzklāšanu

  ~3–4 st. (23˚C)

Gatavība keramikas flīžu likšanai

  pēc 24 st. (23˚C)
Ūdens uzsūces koeficients   ≤ 0,15 kg/m² stundā
Salizturība   25 cikli
Krāsa   Zila
Atšķaidītājs   Ūdens
Iepakojums   7 kg, 14 kg spaiņi
Glabāšanas termiņš   24 mēn.

Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra

 

+5˚C +30˚C

Ekspluatācijas temperatūra

 

-25˚C +70˚C


 

SAS MV Stimelit, Paneriškių g. 5M, Viļņa (Vilnius), Lietuva

 

LST EN 14891:2012

Hidroizolācija. Šķidri ūdensnecaurlaidīgi izstrādājumi, ko izmanto zem keramiskajām flīzēm ar līmi. DM klase.

Sākotnējā adhēzijas izturība pret izstiepšanu

  ≥ 0,5 N/mm2

Adhēzijas izturība stiepei pēc iztures ūdenī

  ≥ 0,5 N/mm2

Adhēzijas izturība stiepei pēc termiskās vecošanas

  ≥ 0,5 N/mm2
Adhēzijas izturība stiepei pēc 25 sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem   ≥ 0,5 N/mm2
Adhēzijas izturība stiepei pēc iztures sārmainā vidē   ≥ 0,5 N/mm2
Ūdensnecaurlaidība   necaurlaidīgs
Plaisu pārklāšanas spēja   ≥ 0,75 mm