ST4.02 WATERPROOFING MEMBRANE Elastīga divkomponentu hidroizolācija

ST4.02 WATERPROOFING MEMBRANE Elastīga divkomponentu hidroizolācija

Elastīga divkomponentu hidroizolācija. 

  • Ārējās un iekšējās apdares darbiem, apsildāmām grīdām
  • Būvkonstrukciju aizsardzība pret ūdeni un mitrumu
  • Nedeformējas, elastīga pat zemā temperatūrā
  • Augsta adhēzija, izmantojot minerālām virsmām
  • Augsta izturība pret hidrostatisko ūdens spiedienu
  • Salizturīga, tvaika caurlaidīga
  • Plastiska, viegli sagatavojama un lietojama

Izmantošana STIMELIT ST 4.02 WATERPROOFING MEMBRANE ir elastīgs divkomponentu hidroizolācijas maisījums, kas paredzēts hidroizolācijai un aizsardzībai būvkonstrukcijām, betona, ģipša, ķieģeļu, ģipškartona, OSB plākšņu un citu minerālu virsmām, kas tiek ekspluatētas periodiska vai pastāvīga ūdens spiediena apstākļos iekštelpās un ārā: sanitāro mezglu sienām un grīdām, dušas telpām, pagrabiem un citām mitrām telpām, kā arī pamatiem, terasēm, balkoniem, plakaniem segumiem, parapetiem, baseiniem, rezervuāriem un citām hidrotehniskām būvēm. To lieto tajā pusē, kas ir pakļauta ūdens iedarbībai. Novērš nevēlamas sekas: būvkonstrukciju sagrūšanu, to siltumvadītspējas uzlabošanos, pelējuma, sēnīšu u.c. veidošanos. Piemērota apsildāmai grīdai. Elastīgā hidroizolācija nav apdares pārklājums, un tai ir obligāti nepieciešama aizsardzība, izmantojot citus materiālus (flīzes, apmetumu, krāsu. u.tml.). Neuzklāt kā pēdējo slāni, aizsargāt no mehāniskas iedarbības un ultravioletajiem stariem.

Pamatnes sagatavošana, darba gaita: lai sagatavotu elastīgo maisījumu, sajauciet komponentu „A” un komponentu „B” proporcijā 3:1. Sauso maisījumu (A) pakāpeniski pievienojiet ūdens dispersijai (B), kas iepriekš ielieta tīrā traukā. Samaisiet ar mikseri, ieslēdzot to uz zemiem apgriezieniem. Maisiet 5‒7 minūtes, līdz tiek iegūta viendabīga masa. Maisīšanas laikā neizmantojiet lielus apgriezienus, kas var izraisīt putu veidošanos. Ieturiet piecu minūšu tehnoloģisko pārtraukumu, pēc tam vēlreiz viegli izmaisiet ar nelieliem apgriezieniem. Sagatavotais maisījums ir jāizmanto 120 minūšu laikā. Visā darba laiku jāsaglabā sajauktā maisījuma mobilitāte. Ir atļauts to samaisīt vairākas reizes, bet ir aizliegts maisījumam pieliet papildu ūdeni. Hidroizolācijas maisījumu nedrīkst sajaukt ar citiem materiāliem.

 

Pamatnei jābūt izturīgai, tīrai, sausai un spējīgai izturēt slodzi. Notīriet no virsmas putekļus, netīrumus un vielas, kas mazina maisījuma adhēziju ar virsmu (eļļas un tauku traipiem, bitumena mastikas, krāsu un laku pēdām u.c.). Drūpošie un vaļīgie fragmenti ir jānoņem un jāaizpilda ar remonta maisījumu ST10.02 Express remont. Vairāk par 0,5 mm platas un līdz 5 mm dziļas plaisas jāizšuvo, jāgruntē ar ST7.01 BASE PRIMER un jāaizpilda ar remonta maisījumu. Būtisku nelīdzenumu gadījumā pamatne ir jāizlīdzina ar būvniecības maisījumu atkarībā no nelīdzenumu veida. Pirms hidroizolācijas uzklāšanas pamatne ir jāapstrādā ar grunti ST7.01 Base primer. Hidroizolācija ir jāuzklāj uz gruntētas virsmas ne agrāk kā četras stundas pēc gruntēšanas, izmantojot lāpstiņu vai platu otu ar diviem vai, ja nepieciešams, trim piegājieniem, ar ne mazāk kā 2 mm kopējo slāni. Uzklājot maisījumu, ievērojiet krusteniskās uzklāšanas noteikumus (t. i., instrumenta kustības virzienam, klājot katru nākamo slāni, ir jābūt perpendikulāram iepriekšējā slāņa klāšanas virzienam). Katru nākamo slāni uzklāj, kad iepriekšējais slānis jau ir sacietējis, bet vēl nav izžuvis, izmantojot „mitrs uz mitra” klāšanas metodi. Uz virsmām, kas apstrādātas ar hidroizolāciju, aizsargpārklājumu uzklāj septiņas dienas pēc hidroizolācijas uzklāšanas. Maisījuma patēriņš ir atkarīgs no pamatnes nelīdzenuma, klāšanas metodes un meistara prasmēm. 

 

Glabāšanas un transportēšanas apstākļi: glabāt sausā vietā, slēgtā rūpnīcas iepakojumā, nepakļaut aukstuma un tiešu saules staru iedarbībai. NEPIEĻAUT SASALŠANU! Nedrīkst lietot sasalušu hidroizolāciju. 

 

Vides un darba aizsardzība: utilizēšana veicama, ievērojot vietējos utilizācijas noteikumus. Nav pieļaujama atkritumu izmešana ūdenstilpēs, kanalizācijā, augsnē. Lietojiet ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus. Ja iekļūst acīs, nekavējoties izskalojiet ar lielu ūdens daudzumu un vērsieties pie ārsta. UZGLABĀJIET BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ!  Komponent B: EUH208 — Sastāvā ietilpst: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons [СЕ Nr. 247-500-7] / 2-metil-2H-izotiazol-3-ons CE Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzizotiazolīn-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Komponent A: Šķīstošā Cr (VI) koncentrācija maisījumā ≤0,0002%, Regula (EB) Nr. 552/2009.

 

Precīza informācija par izstrādājumu: www.stimelit.eu.

Ja rodas jautājumi, vērsieties pie STIMELIT pārstāvjiem: Info@stimelit.lt vai INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS +370 691 69309.

Standarts   LST EN 1504-2:2004
LST EN 14891:2017
Patēriņš, uzklājot divos slāņos pa 1 mm   ~3 kg/m²
Darba temperatūra un pamatnes temperatūra   +5 ºC+25 ºC
Žūšanas laiks starp slāņu uzklāšanu   ~2–3 st. (23 ºC)
Gatavība keramikas flīžu likšanai   Pēc septiņām dienām (23 ºC)
Salizturība   25 cikli
Adhēzija   >1,5 MPa
Adhēzija pēc termiskajiem cikliem   >1,5 MPa
Tvaiku caurlaidība   1 klase (sd ˂ 5 m)
Ūdens caurlaidība 0,6 MPa gadījumā = 6 bāri ≈ 60 m   nav caurlaidības
Gaistošo organisko savienojumu saturs (angļu valodā VOC)   <30 g/l (komponents B)
Krāsa   Pelēka

Iepakojums (komponents A ‒ 15 kg, B ‒ 5 kg)

  spainis (20 kg)
Glabāšanas termiņš   24 mēn.
Glabāšanas/transportēšanas temperatūra   +5 ºC+30 ºC
Ekspluatācijas temperatūra   –25 ºC+70 ºC