ST7.01 BASE PRIMER universāla dziļumgrunts

ST7.01 BASE PRIMER universāla dziļumgrunts

Universāla dziļumgrunts
 
• Baltā krāsā.
• Ārdarbiem/iekšdarbiem.
• Gatava lietošanai.
• Nostiprina virsmu.
• Laba saķere ar virsmu.
• Viegli klājama, izsmidzināma.
• Izlīdzina virsmas uzsūkšanas pakāpi.
• Ātri žūstoša.
• Ar vāji izteiktu, specifisku smaržu.

STIMELIT ST 7.01 BASE PRIMER ir paredzēta virsmu (ģipša, ģipškartona plākšņu, betona, cementa, cementa-kaļķu, gāzes silikāta bloku u. c.), kas īpaši stipri vai nevienmērīgi uzsūc mitrumu, gruntēšanai, lai izlīdzinātu virsmas uzsūkšanas īpašības. Dziļumgrunts dziļi iesūcas porainās un sausās virsmās, nostiprina virsmu, uzlabo saķeri, kā arī mazina un izlīdzina virsmas uzsūkšanas pakāpi. Izmanto virsmu gruntēšanai pirms apmešanas, špaktelēšanas, krāsošanas, tapešu līmēšanas, pirms pašizlīdzinošo un izlīdzinošo kārtu klāšanas, flīžu līmēšanas u. c. Paredzēta izmantošanai iekšdarbiem un ārdarbiem.

Pamata sagatavošana, darba gaita: izmantot nešķaidītu, ja temperatūra ir no +5 līdz +25°C. Virsmai ir jābūt stingrai, sausai, tīrai, ir jānotīra putekļi, taukvielas, atlupušas krāsas pārpalikumi, jānoņem vaļīgas apmetuma daļas. Pirms lietošanas grunts ir rūpīgi jāsajauc. Darba laikā jāizvairās no tiešiem saules stariem, caurvēja, straujām temperatūras svārstībām, lietus. Grunti var uzklāt manuāli ar otu vai rullīti vai izsmidzināt vienmērīgā kārtā. Virsmas, kas īpaši stipri uzsūc mitrumu, ir jāgruntē divas reizes.

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: uzglabāt sausā vietā, slēgtā iepakojumā. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Ja grunts ir bijusi sasalusi, tā vairs nav derīga izmantošanai.

Apkārtējās vides un darba aizsardzība: utilizēt saskaņā ar vietējiem spēkā esošajiem apsaimniekošanas noteikumiem. Atkritumus nenopludināt ūdenstilpnēs, kanalizācijā, gruntī. Izmantot ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. SARGĀT NO BĒRNIEM!

Sīkāka informācija par produktu: www.stimelit.eu

Ja rodas jautājumi, vērsieties pie STIMELIT pārstāvjiem Info@stimelit.lt vai zvaniet pa informatīvo tālruni +370 691 69309.

Patēriņš   ~0,1―0,2 kg/m²

Darba un pamata temperatūra

  +5―25ºC
Žūšanas ilgums   apm. 0,5 stundas (23ºC, 50% RH)
Krāsa    balta
Saistviela   stirola-akrila kopolimēra latekss
Šķīdinātājs    ūdens
Iepakojums   1 l, 5 l, 10 l plastmasas kannas
Glabāšanas laiks   24 mēneši

Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra

 

+5ºC+30ºC