FACADE Pilnīgi matēta akrila fasādes krāsa

FACADE Pilnīgi matēta akrila fasādes krāsa

Pilnīgi matēta akrila fasādes krāsa

 • Balta, tonējama.
 • Ārdarbiem.
 • Pārklājums ir noturīgs pret UV starojumu.
 • Ar hidrofobizējošām silikona piedevām.
 • Atgrūž ūdeni un netīrumus.
 • Ūdens un sala izturīga, kā arī noturīga pret atmosfēras iedarbību.
 • Sienām, griestiem.
 • Ar augstu segtspēju, viegli uzklājama.
 • Nekaitīga apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
 • Ar neizteiktu, specifisku smaržu.
 • Ūdens tvaiku caurlaidīga.
 • Noturīga pret mehāniskiem bojājumiem.

Mērķis:

Kvalitatīva krāsa uz akrila dispersijas bāzes ar hidrofobizējošām silikona piedevām, piemērota ārdarbiem, veicot ārsienu vai griestu apdari. Piemīt laba segtspēja, viegli uzklājama, nav kaitīga apkārtējai videi un cilvēku veselībai, nesatur šķīdinātājus. Krāsas pārklājums ir ūdens tvaiku caurlaidīgs. Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt pasteļtoņos. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām virsmām (cementa plāksnēm, ģipškartonam, apmestām, betona, špaktelētām virsmām, ķieģeļu mūra, kā arī citām minerālu virsmām).

Pamata sagatavošana, darba gaita: krāsojamai virsmai ir jābūt tīrai, gludai, stingrai un sausai. Saķeri mazinošas vielas, nesacietējušas, atlupušas vai nenolobījušās vielas (taukvielas, smērvielas, putekļi, līmes un javas daļiņas, veca vai nolupusi krāsa) ir jālikvidē sausā vai mitrā veidā. Ja uz virsmas ir pelējuma sēnītes, sūnas, piesārņotāji, tā ir jānotīra ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, jānoskalo ar ūdens spiediena strūklu, jāļauj labi nožūt. Jaunas apmestas virsmas drīkst krāsot ne agrāk kā pēc 28 diennaktīm pēc apmešanas darbu pabeigšanas. Virsmas nelīdzenumus špaktelēt ar STIMELIT špakteli, ievērojot uz iepakojuma norādītos ieteikumus. Pirms krāsošanas sagatavoto virsmu gruntēt ar dziļo grunti ST 7.04 Pre paint primer. Krāsošanas darbus ieteicams veikt pēc 6-8 stundām, kad grunts ir pilnīgi nožuvusi. Pamata un vides temperatūrai darba un žūšanas laikā ir jābūt ne zemākai par +10°C un ne augstākai par +30°C, ja gaisa relatīvais mitrums nepārsniedz 80%.

Krāsošanas laikā jāizvairās no tiešiem saules stariem, caurvēja un krasām temperatūras svārstībām. Klājot pirmo kārtu, ja nepieciešams, krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% tilpuma). Beidzamajai kārtai lietojama neatšķaidīta krāsa. Krāsa jāuzklāj 1—2 kārtās ar veltnīti, otu vai pulverizatoru. Nokrāsotā virsma būs vienmērīgā tonī un viendabīga, ja visai platībai nepieciešamā krāsa tiks sagatavota vienā traukā. Pēc darbu pabeigšanas no darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi un tie jāizmazgā ar ūdeni.

Galīgo izturību krāsa iegūst 28 dienās. Pēc šī perioda virsmu var tīrīt ar drānu vai sūkli, kas ir samitrināts vāji sārmaina līdzekļa šķīdumā (pH 6—8). Ja virsma ir ļoti netīra, tīrīt ar drānu vai sūkli, kas ir samitrināts vāji sārmaina līdzekļa šķīdumā (pH 8—10), nomazgāt ar tīru ūdeni. Ja virsma ir jātīra pirms minētā laika, ieteicams to viegli notīrīt ar mitru drānu.

 

Uzglabāšanas un transportēšanas noteikumi. Uzglabāt sausā vietā, slēgtā iepakojumā, sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra no +5 līdz +30ºC.

 

Vides un darba drošība. Utilizēt saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. Krāsas šķidrās atliekas aizliegts izliet kanalizācijā, ūdenstilpēs un augsnē. Izmantojiet ādas, acu un elpceļu aizsardzības līdzekļus! Ja krāsa nokļūst acīs, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un vērsieties pie ārsta. SARGĀT NO BĒRNIEM! 

EUH208 – sastāvā ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ons; reakcijas produkti: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ons (EK Nr. 247-500-7)/2-metil-2H-izotiazol-3-ons (EK Nr. 220-239-6) (3:1); 1,2-benzizotiazolin-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, vērsties pie STIMELIT pārstāvjiem Info@stimelit.lt vai pa informatīvo tālruni +370 691 69309.

Plašāka informācija par produktu www.stimelit.eu.

Standarts   LST EN 13300:2001
Izturība pret mitro tīrīšanu (LST EN 13300+AC:2004)   1. klase (< 5 µm)
Segtspēja (LST EN ISO 6504-3:2007)   4. klase (< 95)
Kontrasta koeficients patēriņam 8 m²/l  

94,4%

Blīvums (LST EN ISO 6504-3:2007)   ~ 1,5 g/ml (20 ±0,5ºC)
Žūšanas laiks (LST EN ISO 9117-3:2010)   50 min. (20ºC, 50% RH)
Negaistošo vielu daudzums (LST EN ISO 3251:2008)   ≥57%
Gaistošo organisko savienojumu daudzums (VOC)   <30 g/l
Krāsa   balta vai tonēta
Spīduma pakāpe   Pilnīgi matēta (60° – 2,0-2,8)
Patēriņš vienai kārtai   ~ 8—10 m²/l
Izturība pret ūdens statisko ietekmi (LST EN ISO9117-3:2010)    
Ūdens caurlaidība (LST EN 1062-3:2008)   III (W3) klase

Tvaiku caurlaidība (LST EN ISO 7783:2012)

  II (V2) klase
Apstrādes un pamatnes temperatūra   +10 līdz +30ºC
Saistviela   kopolimēra dispersija
Šķīdinātājs   ūdens
PH   8,0-9,0
Iepakojums   2,5 l, 5 l, 10 l spaiņi
Uzglabāšanas laiks   24 mēn.
Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra   +5 līdz +30ºC