INTERIOR CERAMIC Pilnīgi matēta krāsa griestiem un sienām

INTERIOR CERAMIC Pilnīgi matēta krāsa griestiem un sienām

Pilnīgi matēta krāsa griestiem un sienām.

  • Baltā krāsā, tonējama
  • Sienām, griestiem
  • Iekšdarbiem
  • Sausām telpām
  • Laba segtspēja, augsta viskozitāte
  • Nekaitīga apkārtējai videi un cilvēka veselībai
  • Izturīga pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu statisko ietekmi
  • Izturīga pret mitro tīrīšanu, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu ietekmi
  • Paaugstināta segtspēja
  • Viegla smarža

Lietojums

Iekšdarbiem paredzētajai augstas kvalitātes ūdens dispersijas krāsai ir laba segtspēja, augsta viskozitāte, tā ir nekaitīga apkārtējai videi un cilvēka veselībai, tās sastāvā nav šķīdinātāja. Krāsas plēvīte ir tvaiku caurlaidīga. Krāsas sastāvā ir keramikas piedevas un silikona sveķi, tāpēc tvaika caurlaidība un izturība pret mitro tīrīšanu (1. klase), tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu iedarbību ir laba. Krāsai ir ūdens atgrūšanas īpašības, tāpēc tajā neiesūcas netīrumi un ir vieglāk tīrīt, nebojājot krāsotās virsmas struktūru.

Paredzēta sausu telpu ar paaugstinātu ekspluatācijas slodzi (gaiteņu, viesistabu, bērnistabu, biroju un noliktavu telpu, skolu un citu sabiedrisko telpu) sienu un griestu krāsošanai. Var lietot baltu krāsu (A bāze) vai tonēt pasteļkrāsās. Paredzēta jaunām un jau iepriekš krāsotām virsmām (cementa plākšņu, OSB, ģipškartona, apmestām, betona, špaktelētām virsmām, krāsojamām tapetēm, ķieģeļu mūra un citām minerālām virsmām). 

Virsmas sagatavošana, darba gaita. Virsmai jābūt tīrai, cietai un sausai. Jānotīra saķeri mazinošas, atlupušas vielas (tauki, ziedes, putekļi, līmes un šķīdumu pārpalikumi, krāsa, kas lobās utt.). Iepriekšējās krāsas atlikumi jānotīra, īpaši rūpīgi nomazgājot ar ūdeni un ļaujot nožūt. Spīdīgas virsmas jānoslīpē, līdz tās kļūst matētas. Nelīdzenumi jāizlīdzina ar STIMELIT špakteli saskaņā ar instrukciju, kas ir sniegta uz iepakojuma. Pirms krāsošanas virsma ir jānogruntē ar dziļo grunti ST 7.04 Pre paint primer. Krāsošanas darbus ieteicams uzsākt 6-8 stundas pēc pilnīgas grunts nožūšanas. Virsmas un telpu temperatūrai jābūt no +10 līdz +30°C (ieteicams +20°C) un gaisa relatīvajam mitrumam ne vairāk kā 80%.

Krāsošanas laikā jāizvairās no tiešiem saules stariem, caurvēja un krasām temperatūras svārstībām. Klājot pirmo kārtu, ja nepieciešams, krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% tilpuma). Beidzamajai kārtai lietojama neatšķaidīta krāsa. Krāsa jāuzklāj 1—2 kārtās ar veltnīti, otu vai pulverizatoru. Nokrāsotā virsma būs vienmērīgā tonī un viendabīga, ja visai platībai nepieciešamā krāsa tiks sagatavota vienā traukā. Pēc darbu pabeigšanas no darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi un tie jāizmazgā ar ūdeni.

Galīgo izturību krāsa iegūst 28 dienās. Pēc šī perioda virsmu var tīrīt ar drānu vai sūkli, kas ir samitrināts vāji sārmaina līdzekļa šķīdumā (pH 6—8). Ja virsma ir ļoti netīra, tīrīt ar drānu vai sūkli, kas ir samitrināts vāji sārmaina līdzekļa šķīdumā (pH 8—10), nomazgāt ar tīru ūdeni. Ja virsma ir jātīra pirms minētā laika, ieteicams to viegli notīrīt ar mitru drānu.

 

Uzglabāšanas un transportēšanas noteikumi. Uzglabāt sausā vietā, slēgtā iepakojumā, sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra no +5 līdz +30ºC.

 

Vides un darba drošība. Utilizēt saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. Krāsas šķidrās atliekas aizliegts izliet kanalizācijā, ūdenstilpēs un augsnē. Izmantojiet ādas, acu un elpceļu aizsardzības līdzekļus! Ja krāsa nokļūst acīs, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un vērsieties pie ārsta. SARGĀT NO BĒRNIEM! 

EUH208 – sastāvā ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ons; reakcijas produkti: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ons (EK Nr. 247-500-7)/2-metil-2H-izotiazol-3-ons (EK Nr. 220-239-6) (3:1); 1,2-benzizotiazolin-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

 

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, vērsties pie STIMELIT pārstāvjiem Info@stimelit.lt vai pa informatīvo tālruni +370 691 69309.

Plašāka informācija par produktu www.stimelit.eu.

 
 
Standarts   LST EN 13300:2001
Izturība pret mitro tīrīšanu (LST EN 13300+AC:2004)   1. klase (< 5 µm)
Kontrasta koeficients patēriņam 8 m²/l   98,6%
Blīvums (LST EN ISO 6504-3:2007)   ~ 1,5 g/ml (20 ±0,5ºC)
Žūšanas laiks (LST EN ISO 9117-3:2010)   40 min. (20ºC, 50% RH)
Negaistošo vielu daudzums (LST EN ISO 3251:2008)   ≥60%
Gaistošo organisko savienojumu daudzums (VOC)   <30 g/l
Krāsa   balta vai tonēta
Spīduma pakāpe   pilnīgi matēta (85°- 1,0 – 1,5)
Patēriņš vienai kārtai   ~ 8-10 m²/l
Apstrādes un pamatnes temperatūra   +10 līdz +30ºC
Saistviela   kopolimēra dispersija
Šķīdinātājs   ūdens
PH   8,0-9,0
Iepakojums   2,5 l, 5 l, 10 l spaiņi
Uzglabāšanas laiks   24 mēn.
Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra   +5 līdz +30ºC