STG-03 MACRO LIGHT UNIVERSAL Universāla vieglā polimēru bāzes špaktele

STG-03 MACRO LIGHT UNIVERSAL Universāla vieglā polimēru bāzes špaktele

Universāla vieglā polimēru bāzes špaktele
 • Baltā krāsā.
 • Iekšdarbiem, sausās iekštelpās.
 • Gatava lietošanai.
 • Vidēji graudaina, izturīga.
 • Špaktelēšanai plānā un vidēji biezā kārtā.
 • Kārtas biezums: līdz 10 mm.
 • Laba saķere ar virsmu.
 • Viegli klājama, izlīdzināma, slīpējama.
 • Ātri žūstoša, plastiska, žūstot neplaisā.
 • Piemērota plaisu aizpildīšanai un nelīdzenu virsmu špaktelēšanai.
 • Ar vāji izteiktu, specifisku smaržu.
 • Zema ūdens uzsūktspēja.

Mērķis:

Izmanto ēku iekšsienu un griestu apdares darbiem. Paredzēta cementa plākšņu, ģipškartona, apmestu, betona un citu minerālmateriālu virsmu izlīdzināšanai ēku iekštelpās pirms krāsošanas ar ūdens dispersijas krāsām vai tapešu līmēšanas. Ieteicama pirmajai izlīdzinošajai kārtai, apmetuma plaisu aizpildīšanai un nelīdzenu virsmu špaktelēšanai. Noslēguma kārtai vai, lai iegūtu īpaši līdzenu virsmu, ieteicams izmantot smalkgraudaino polimēru bāzes špakteli STG-02 FINISH vaiSTG-04 MICRO LIGHT FINISH.

Pamata sagatavošana, darba gaita:

Apstrādājamajai virsmai ir jābūt tīrai, stingrai un sausai. Saķeri mazinošas daļiņas vai tādas daļiņas, kas nav noturīgas, ir atdalījušās (tauki, smērvielas, putekļi, līmes un javas daļiņas, veca atlupusi krāsa...) ir jālikvidē. Virsmas ar pelējuma sēnītēm, sūnām, ar piesārņotājiem piesārņotas virsmas ir jānotīra ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem. Pirms špaktelēšanas sagatavoto virsmu gruntēt ar dziļās iedarbības grunti ST 7.01 Base primer. Pamata un vides temperatūra darba un žūšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C. Pirms darba sākšanas viegli izmaisīt. Špakteli klāt manuāli (ar špakteļlāpstiņu) vai mehanizēti 0,2 – 10mm biezā kārtā un izlīdzināt. Špaktelētās virsmas koriģēšanai izmantot slīppapīru vai abrazīvu slīpēšanas lenti Nr. 60-80. Ja nepieciešams, virsmu atkārtoti drīkst špaktelēt tikai tad, kad pirmā špakteles kārta ir pilnībā nožuvusi. Starp špakteles kārtām (ja špaktelētā virsma tika slīpēta), pirms krāsošanas virsmu ieteicams gruntēt ar ST 7.04 Pre paint primer. Pēc darba pabeigšanas no darbarīkiem notīriet špakteles daļiņas un nomazgājiet tos ar ūdeni.

 

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: Uzglabāt sausā vietā, slēgtā iepakojumā. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra: no +5 ºC līdz +30 ºC.

 

Apkārtējās vides un darba aizsardzība: Utilizēt saskaņā ar vietējiem spēkā esošajiem apsaimniekošanas noteikumiem. Atkritumus nenopludināt ūdenstilpnēs, kanalizācijā, gruntī. Izmantot ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. SARGĀT NO BĒRNIEM! EUH208: Var izraisīt alerģisku reakciju. Satur: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu.

 

Detalizēta informācija par produktu: www.stimelit.eu

Ja rodas neskaidrības, vērsieties pie „STIMELIT” pārstāvjiem, Info@stimelit.lt vai zvaniet uz informatīvo tālruni +370 691 69309

 
Standarts   LST1519:2011; LST EN 13963-2A
Patēriņš   ~1kg/1mm/1m²
Kārtas biezums   līdz 10mm
Darba un pamata temperatūra   +5ºC+25ºC
Žūšanas ilgums   0,5 mm/līdz 2,5 stundām (23 ºC, 50% RH)
Var slīpēt   pēc 2,5-3 stundām
Krāsa   balta
Pildvielas frakcija   līdz 0,015mm
Saistviela   stirola-akrila kopolimēra latekss
Šķīdinātājs   ūdens
PH   8,0-9,0
Blīvums   ~1,0-1,1 g/cm3
Iepakojums   5 kg, 10 kg, 20 kg spaiņi
Maksimālais GOS saturs lietošanai gatavā produktā   (LOJ)< 30 g/l 
Glabāšanas laiks   24 mēneši
Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra   +5 ºC līdz +30 ºC