STG-04 MICRO LIGHT FINISH Plāna vieglā polimēru bāzes špaktele

STG-04 MICRO LIGHT FINISH Plāna vieglā polimēru bāzes špaktele

Plāna vieglā polimēru bāzes špaktele.
 • Baltā krāsā.
 • Iekšdarbiem.
 • Gatava lietošanai.
 • Smalkgraudaina, izturīga.
 • Noslēguma kārtai, špaktelēšanai plānā kārtā, lai iegūtu ideālu virsmu.
 • Kārtas biezums: –0,1-5 mm.
 • Laba saķere ar virsmu.
 • Viegli klājama, izlīdzināma, slīpējama.
 • Ātri žūstoša, plastiska, žūstot neplaisā.
 • Piemērota plaisu aizpildīšanai un nelīdzenu virsmu špaktelēšanai.
 • Ar vāji izteiktu, specifisku smaržu.
 • Zema ūdens uzsūktspēja.

Mērķis:

Izmanto ēku iekšsienu un griestu apdares darbiem. Paredzēta cementa plākšņu, ģipškartona, apmestu, betona un citu minerālmateriālu virsmu izlīdzināšanai ēku iekštelpās pirms krāsošanas ar ūdens dispersijas krāsām vai tapešu līmēšanas. Ieteicams noslēguma kārtai vai, lai iegūtu īpaši līdzenu virsmu. Izlīdzinošajai kārtai, apmetuma plaisu aizpildīšanai un nelīdzenu virsmu špaktelēšanai.

Pamata sagatavošana, darba gaita:

Apstrādājamajai virsmai ir jābūt tīrai, stingrai un sausai. Saķeri mazinošas daļiņas vai tādas daļiņas, kas nav noturīgas, ir atdalījušās (tauki, smērvielas, putekļi, līmes un javas daļiņas, veca un atlupusi krāsa...) ir jālikvidē. Virsmas ar pelējuma sēnītēm, sūnām, ar piesārņotājiem piesārņotas virsmas ir jānotīra ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem. Pirms špaktelēšanas sagatavoto virsmu gruntēt ar dziļās iedarbības grunti ST 7.01 Base primer. Pamata un vides temperatūra darba un žūšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C. Pirms darba sākšanas viegli izmaisīt. Špakteli klāt manuāli (ar špakteļlāpstiņu) vai mehanizēti 0,1-5 mm biezā kārtā un izlīdzināt. Ja nepieciešams, virsmu atkārtoti drīkst špaktelēt tikai tad, kad pirmā špakteles kārta ir pilnībā nožuvusi. Špaktelētās virsmas koriģēšanai izmantot slīppapīru vai abrazīvu slīpēšanas lenti Nr. 180-220. Starp špakteles kārtām (ja špaktelētā virsma tika slīpēta), pirms krāsošanas virsmu ieteicams gruntēt ar ST 7.04 Pre paint primer. Pēc darba pabeigšanas no darbarīkiem notīriet špakteles daļiņas un nomazgājiet tos ar ūdeni.

 

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: Uzglabāt sausā vietā, slēgtā iepakojumā. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra: +5 ºC līdz +30 ºC.

 

Apkārtējās vides un darba aizsardzība: Utilizēt saskaņā ar vietējiem spēkā esošajiem apsaimniekošanas noteikumiem. Atkritumus nenopludināt ūdenstilpnēs, kanalizācijā, gruntī. Izmantot ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. SARGĀT NO BĒRNIEM! EUH208: Var izraisīt alerģisku reakciju. Satur: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu. 

 

Detalizēta informācija par produktu: www.stimelit.eu

Ja rodas neskaidrības, vērsieties pie „STIMELIT” pārstāvjiem, Info@stimelit.lt vai zvaniet uz informatīvo tālruni +370 691 69309

 
Standarts   LST1519:2011; LST EN 13963-2A
Patēriņš   ~1kg/1mm/1m²
Kārtas biezums   līdz 5mm
Darba un pamata temperatūra   +5ºC+25ºC
Žūšanas ilgums   0,5 mm/līdz 2,5 stundām (23 ºC līdz 50% RH)
Var slīpēt   pēc 2,5-3 stundām
Krāsa   balta
Pildvielas frakcija   līdz 0,0045 mm
Saistviela   stirola-akrila kopolimēra latekss
Šķīdinātājs   ūdens
PH   8,0-9,0
Blīvums   ~1,0-1,1 g/cm3
Iepakojums   5 kg, 10 kg, 20 kg spaiņi
Maksimālais GOS saturs lietošanai gatavā produktā   (LOJ)< 30 g/l 
Glabāšanas laiks   24 mēneši
Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra   +5 ºC līdz +30 ºC