STG-05 FACADE FILLER Polimēru bāzes špaktele mitrām telpām un ārdarbiem

STG-05 FACADE FILLER Polimēru bāzes špaktele mitrām telpām un ārdarbiem

Polimēru bāzes špaktele mitrām telpām un ārdarbiem
 • Baltā krāsā.
 • Iekšdarbiem un ārdarbiem.
 • Gatava lietošanai.
 • Vidēji graudaina, izturīga.
 • Špaktelēšanai plānā un vidēji biezā kārtā.
 • Kārtas biezums: līdz 4 mm.
 • Laba saķere ar virsmu.
 • Viegli klājama, izlīdzināma, slīpējama.
 • Ātri žūstoša, plastiska, žūstot neplaisā.
 • Piemērota plaisu aizpildīšanai un nelīdzenu virsmu špaktelēšanai.
 • Ūdens tvaiku caurlaidīga.
 • Ar vāji izteiktu, specifisku smaržu.
 • Zema ūdens uzsūktspēja.

Lietojums:

Izmanto ēku fasāžu un iekšsienu, kā arī griestu apdares darbiem. Paredzēta cementa plākšņu, ģipškartona, apmestu, betona un citu minerālmateriālu virsmu izlīdzināšanai pirms minerālā, akrila vai silikona dekoratīvā apmetuma uzklāšanas vai krāsošanas ar ūdens dispersijas krāsām. Ieteicama pirmajai izlīdzinošajai kārtai, apmetuma plaisu aizpildīšanai un nelīdzenu virsmu špaktelēšanai.

Pamatnes sagatavošana, darba gaita:

Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai, stingrai un sausai. Jānotīra saķeri mazinošas daļiņas vai tādas daļiņas, kas nav noturīgas, ir atdalījušās (tauki, smērvielas, putekļi, līmes un javas pārpalikumi, veca atlupusi krāsa...). Virsmas, uz kurām ir pelējuma sēne, sūnas vai piesārņotāji, jānomazgā ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem. Pirms špaktelēšanas sagatavoto virsmu gruntēt ar dziļās iedarbības grunti ST 7.01 Base primer. Pamatnes un vides temperatūra darba un žūšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C. Pirms darba sākšanas viegli izmaisīt. Špakteli klāt manuāli (ar špakteļlāpstiņu) vai mehanizēti 0,2–4 mm biezā kārtā un izlīdzināt. Špaktelētās virsmas koriģēšanai izmantot slīppapīru vai abrazīvu slīpēšanas sietu Nr. 60–80. Ja nepieciešams, virsmu atkārtoti drīkst špaktelēt tikai tad, kad pirmā špakteles kārta ir pilnībā nožuvusi. Starp špakteles kārtām (ja špaktelētā virsma tika slīpēta), pirms krāsošanas virsmu ieteicams gruntēt ar ST 7.04 Pre paint primer. Pēc darba pabeigšanas no darbarīkiem notīriet špakteles atlikumus un darbarīkus nomazgājiet ar ūdeni.

 

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: Uzglabāt sausā vietā, slēgtā iepakojumā. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra: no +5 līdz +30ºC.

 

Apkārtējās vides un darba aizsardzība: Utilizēt saskaņā ar vietējiem spēkā esošajiem apsaimniekošanas noteikumiem. Atkritumus nenopludināt ūdenstilpnēs, kanalizācijā, gruntī. Izmantot ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. SARGĀT NO BĒRNIEM! EUH208: Var izraisīt alerģisku reakciju. Satur: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons.

 

Detalizēta informācija par produktu: www.stimelit.eu 

Ja rodas neskaidrības, vērsieties pie „STIMELIT” pārstāvjiem, Info@stimelit.lt vai zvaniet uz informatīvo tālruni +370 691 69309

 
Standarts   LST1519:2011
Aukstumizturība   25 cikli
Patēriņš   ~1,6 kg/1 mm/1 m²
Kārtas biezums   līdz 4 mm
Darba un pamata temperatūra   +5 līdz +25ºC
Žūšanas ilgums   0,5 mm/līdz 2,5 stundām (23ºC, 50% RH)
Var slīpēt   pēc 2,5–3 stundām
Krāsa   balta
Pildvielas frakcija   līdz 0,015 mm
Saistviela   stirola-akrila kopolimēra latekss
Šķīdinātājs   ūdens
PH   8,0-9,0
Blīvums   1,6–1,75 g/cm3
Iepakojums   5 kg, 16 kg, 28 kg spaiņi
Glabāšanas laiks   24 mēneši
Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra   +5 līdz +30ºC