STG-06 DRYWALL JOINT FILLER Gipškartona plākšņu šuvju aizpildīšanas un armēšanas špaktele

STG-06 DRYWALL JOINT FILLER Gipškartona plākšņu šuvju aizpildīšanas un armēšanas špaktele

Gipškartona plākšņu šuvju aizpildīšanas un armēšanas špaktele
 • Baltā krāsā.
 • Iekšdarbiem, sausām telpām.
 • Gatava lietošanai.
 • Vidēji graudaina, cieta.
 • Špaktelēšanai plānā un vidēji biezā kārtā.
 • Laba saķere ar virsmu.
 • Viegli klājama, līdzināma, slīpējama.
 • Ātri žūstoša, nesaraujas, neplaisā.
 • Piemērota plaisu aizpildīšanai un nelīdzenu virsmu špaktelēšanai.
 • Vāji izteikta, specifiska smarža.
 • Maz uzsūc ūdeni.

Lietošanas mērķis

Lietojama ēku iekšējo sienu un griestu ģipškartona plākšņu šuvju aizpildīšanai. Paredzēta šuvju armējošo lentu un metāla apdares stūru stiprināšanai. Apmestu, betona un citu minerālvirsmu līdzināšanai ēkas iekšpusē pirms krāsošanas ar ūdens dispersijas krāsām vai tapešu līmēšanas. Nobeiguma kārtai vai ļoti gludas virsmas iegūšanai ieteicama sīkgraudainā polimēra špaktele STG-02 FINISH vai STG-04 MICRO LIGHT FINISH.

Virsmas sagatavošana, darba gaita

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, stingrai un sausai. Vielas, kas mazina saķeri, netīrumi, notupuši materiāli

(tauki, smērvielas, putekļi, līmes un šķīdinātāja pārpalikumi, nolupusi vecā krāsa utt.) ir jānoņem. Ar pelējuma sēnēm, sūnām, piesārņotājiem piesārņotas virsmas jānotīra ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem. Pirms špaktelēšanas sagatavoto virsmu gruntēt ar dziļumgrunti ST 7.01 Base primer. Virsmas un apkārtējās vides temperatūrai darba un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5°C. Pirms darba sākšanas viegli samaisīt. Špakteli klāt manuāli (ar špakteļlāpstiņu) vai mehanizēti 0,2–4 mm kārtā. Ar šauru tērauda špakteļlāpstiņu piepildiet ar špakteli šuvi un cieši piespiesdiet pie špakteles armējošo lenti, noņemot špakteles pārpalikumus. Ar platu tērauda špakteļlāpstiņu izlīdziniet šuvi, klājot špakteli uz stiprinājuma lentes. Špaktelētās virsmas koriģēšanai izmantot slīppapīru vai abrazīvu slīpēšanas lenti Nr. 60-80. Ja nepieciešams, virsmu atkārtoti drīkst špaktelēt tikai tad, kad pirmā špakteles kārta ir pilnībā nožuvusi. Starp špakteles kārtām (ja špaktelētā virsma tika slīpēta), pirms krāsošanas virsmu ieteicams gruntēt ar ST 7.04 Pre paint primer. Pēc darba pabeigšanas no darbarīkiem notīriet špakteles daļiņas un nomazgājiet tos ar ūdeni.

 

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: Uzglabāt sausā vietā, slēgtā iepakojumā. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra: no +5 ºC līdz +30 ºC.

 

Apkārtējās vides un darba aizsardzība: Utilizēt saskaņā ar vietējiem spēkā esošajiem apsaimniekošanas noteikumiem. Atkritumus nenopludināt ūdenstilpnēs, kanalizācijā, gruntī. Izmantot ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. SARGĀT NO BĒRNIEM! EUH208: Var izraisīt alerģisku reakciju. Satur: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu.

 

Detalizēta informācija par produktu: www.stimelit.eu

Ja rodas neskaidrības, vērsieties pie „STIMELIT” pārstāvjiem, Info@stimelit.lt vai zvaniet uz informatīvo tālruni +370 691 69309

 
Standarts   LST EN 13963:2014-3A
Šuvju patēriņš   ~0,3 kg/1 m
Patēriņš   ~1,6 kg/1 mm/1 m²
Kārtas biezums   līdz 4mm
Darba un pamata temperatūra   +5ºC+25ºC
Žūšanas ilgums   0,5 mm/līdz 2,5 stundām (23 ºC, 50% RH)
Var slīpēt   pēc 2,5-3 stundām
Krāsa   Balta
Pildvielas frakcija   līdz 0,015mm
Saistviela   stirola-akrila kopolimēra latekss
Šķīdinātājs   ūdens
PH   8,0–9,0
Blīvums   ~1,65-1,7 g/cm3
Iepakojums   5 kg, 16 kg spaiņi
Maksimālais GOS saturs lietošanai gatavā produktā    < 30 g/l 
Glabāšanas laiks   24 mēneši
Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūra   +5ºC+30ºC